Retro je v kurzu

Zajímavý průzkum se uskutečnil mezi respondenty věkového rozpětí od 20 do 70 let. Jeho cílem bylo zjistit vztah k době 60 až 80. let minulého století a oblibu tzv. retro stylu. Snad největším překvapením byla mladá generace, která tuto dobu vůbec neprožila a narodila se až mnohem později. Více než dvě třetiny z nich totiž odpověděly, že tento způsob života milují, dokonce napodobují, a považují jej za cosi zajímavého, hodného následování . Starší generace až tak nepřekvapila, dalo se očekávat, že na své mládí nostalgicky zavzpomíná s láskou, a pokud se někde objeví zdroj, který jim tuto dobu bezstarostného života připomene, obvykle jej využijí.
retro tv a vhs kazety
Retro tedy dnes hýbe světem. Ať jsou to vinylové desky, plechové smaltované cedule, sbírky starých hraček a stavebnic, anebo inovovaný nábytek, či domácí spotřebiče v patřičném designu. Sběratelé dokonce vyplácí tučné sumy za zachovalé kousky z té doby, především za stroje, přístroje a mechanizační prostředky.
retro psací stroj

Jiná doba, jiný mrav

Ve filmu s Bolkem Polívkou v hlavní roli z roku 1991, v němž se přes noc z vesnického prosťáčka stane boháč, se objeví scéna, kdy dojde k potyčce v zahradní restauraci a vrchní číšník pronese cosi ve smyslu, že je nová doba, a že host právě vyhazuje vrchního. Ve filmu je zdařile naznačeno, jak peníze mohou deformovat osobnost, a k jakým podobným absurdním situacím může dojít v budoucnu.
vinylové desky v obchodě
Bylo to na počátku nového společenského systému a mnohým lidem chyběla osobní zkušenost, když znali pouze socialismus, v němž se narodili a vyrůstali. Tato myšlenka, byť se může zdát neaktuální, je dnes právě tím vůdčím motorem retro stylu. Řada lidí by totiž ráda nejen spatřila na vlastní oči hmotné předměty té doby, ale ráda by také prožila znovu tehdejší atmosféru.
A tak, ačkoli jsme si vědomi, že se historie nemůže opakovat ve shodném sledu, alespoň se navracíme v myšlenkách do situací, které připomínají jisté odlehčení, navíc podpořené obdobím relativního zdraví, svěžesti a mladistvého vzhledu.