Chlapi, já už to dělat nebudu

V životě každého přijde okamžik, kdy prodá, co může a se na to prostě vybodne. To se ostatně může stát i s členstvím v nejrůznějších obchodních společnostech, korporacích, družstvech, které vyžadují vysokou angažovanost svých členů – vy na to čas nemáte, nechcete na to mít čas a už vám to tak trochu leze na nervy.
 
Pro tyto případy se právě takové obchodní korporace činí otevřenými = členové / společníci si mohou vystupovat a vstupovat, jak se jim zlíbí.
sorry zavřeno.jpg 

Jak tedy vlastně mohu vystoupit z takové společnosti?

1)      Dohodou
Naprosto nejjednodušší způsob – domluvíte se s ostatními členy, že už na tohle fakt nemáte, sepíšete to na papír, podepíšete a máte to. Nemusíte nic řešit, stačí jenom většina členů, co vám to odkýve.
2)      Písemné ohlášení o vystoupení člena
Písemné oznámení o vystoupení člena. Tady se to liší podle toho, jaké má dané družstvo stanovy. Může zanikat doručením oznámení družstvu nebo uplynutím výpovědní doby (nesmí být kratší než 6 měsíců a delší než jeden rok
3)      Vyloučením
Ostatní členové se sami rozhodli, že vás pošlou k šípku – to samozřejmě náš případ jenom ulehčí, alespoň nemusíte dělat nic vy.
4)      Převodem družstevního podílu
Svůj podíl jednoduše prodáte nějakému mladému nadšenci či někomu, kdo by se rád členem stal. Alespoň si můžete říct pěknou cenu a dostanete ještě něco navíc, kromě vypořádacího podílu.
5)      Přechod DP
Tenhle případ nastane nejčastěji v tu chvíli, když umřete.
odstrčen od davu.jpg
6)      Zánikem PO
Shodou okolností se může stát, že družstvo jako celek se samo chytne vaší inciativy a vykašlou se na to všichni dohromady. To se poté ustanoví pouze likvidátor, rozdělí se majetek a jde se domů.
7)      Prohlášení konkursu na majetek člena
Může se stát, že máte dluhy, jste v insolvenci a následně v konkursu – jakmile se tohle stane, jste tak trochu už dávno z kola ven, sám a bez pomoci.