Kde a jak lze ekologicky vyřadit nepotřebné papírové spisy?

Dovolíme si vám předestřít naprosto obvyklou praxi v každé fungující společnosti. Data potřebná k provozu firmy se uchovávají nejen ve střeženém vnitropodnikovém elektronickém systému, ale i v tzv. „papírové formě“. Faktury se neskenují, ale tisknou na tiskárně, vkládají a zakládají do šanonů a čekají na kontrolu finančního úřadu a dalších institucí. Stejně tak například přehledy zdravotního a sociálního pojištění, výplatní pásky, rekapitulace mezd, evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy, kde jsou uvedeny všechny potřebné osobní údaje a údaje o mzdě pracovníka.

skartace

Toto vše je vytištěno, měsíčně účetními kontrolováno, abecedně seřazeno, založeno a uloženo v regálu čekajíc na příslušné kontroly. Po nahlášené kontrole kontrolní pracovníci odvedou svoji práci, provedou zápisy a šanony odloží. Zkontrolovaným formulářům uplyne jejich skartační doba, tzn. doba, po kterou musejí být stále k dispozici a co poté s nimi?
Některé, obzvláště větší firmy disponují svým vlastním archivem, kam se v tu chvíli nepotřebné dokumenty svážejí a nadále archivují. Ale ne všichni zaměstnavatelé mají zavedený tento systém. Na trhu práce ale existuje pomoc, a to ve formě Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/.
Firma nedisponuje svým vlastním archivem, kam by jednotlivé šanony, vázané desky, formuláře v euro deskách atp. dovezla a dle příslušných zákonů a v uvedených lhůtách skladovala.

likvidace papíru

Máme pro vás radu. Jestliže nevíme „Kam s tím?“, využijte služeb Skartace dokumentu Praha, který vás zbaví noční můry, co s hromadícími se – nyní již nepotřebnými – dokumenty. Skartují za vás a dle vašeho přání i za vaší přítomnosti nebo i nepřítomnosti.
Zajistí dokonalou a zcela bezpečnou skartaci vašich dokumentů. Nemusíte mít ani obavy z nepříznivého dopadu na životní prostředí. Vyřazování spisů je prováděno šetrně a ekologicky.